Wynagrodzenie brutto vs. Wynagrodzenie netto: jaka jest różnica?

Wynagrodzenie brutto vs. Wynagrodzenie netto

Co to jest wynagrodzenie brutto?
Wynagrodzenie brutto to kwota, którą pracownik zarabia przed wszystkimi potrąceniami, w tym podatkami, świadczeniami, załącznikami do wynagrodzenia i innymi potrąceniami z wynagrodzenia. 

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto
Dla pracowników godzinowych: Pomnóż stawkę godzinową przez liczbę godzin przepracowanych w okresie rozliczeniowym. Jeśli pracownik niezwolniony przepracował więcej niż 40 godzin tygodniowo, nie zapomnij uwzględnić stawki za nadgodziny za dodatkowe godziny.
Dla pracowników najemnych: Podziel roczne wynagrodzenie przez liczbę okresów płacowych w roku. Więcej znajdziesz na stronie od Biur.
Jeśli pracownicy są opłacani co miesiąc, to 12 okresów rozliczeniowych

Dwa razy w miesiącu: 24 okresy rozliczeniowe
Tygodniowo: 52 okresy rozliczeniowe
Co dwa tygodnie: 26 okresów rozliczeniowych
Jeśli pracownikom należne są prowizje, zwroty lub premie w danym okresie rozliczeniowym, dodaj kwotę należną do ich wynagrodzenia, aby otrzymać ich łączne wynagrodzenie brutto.

Wskazówka dla profesjonalistów: nie musisz ręcznie obliczać wynagrodzenia brutto lub netto. Usługa płacowa zajmie się tymi obliczeniami za Ciebie, oprócz wysyłania czeków lub dokonywania wpłat na konta bankowe pracowników. Usługi płacowe, takie jak ADP Run lub Gusto , ułatwiają wprowadzanie informacji o wynagrodzeniu i potrąceniach do ewidencji pracownika, a czeki płacowe będą obliczane automatycznie w każdym okresie rozliczeniowym. 

Cechy socjopaty

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto
Dla pracowników godzinowych: Pomnóż stawkę godzinową przez liczbę godzin przepracowanych w okresie rozliczeniowym. Jeśli pracownik niezwolniony przepracował więcej niż 40 godzin tygodniowo, nie zapomnij uwzględnić stawki za nadgodziny za dodatkowe godziny.  Warto wiedzieć 17.00 zł brutto ile to netto.
Dla pracowników najemnych: Podziel roczne wynagrodzenie przez liczbę okresów płacowych w roku.
Jeśli pracownicy są opłacani co miesiąc, to 12 okresów rozliczeniowych
Dwa razy w miesiącu: 24 okresy rozliczeniowe
Tygodniowo: 52 okresy rozliczeniowe
Co dwa tygodnie: 26 okresów rozliczeniowych
Jeśli pracownikom należne są prowizje, zwroty lub premie w danym okresie rozliczeniowym, dodaj kwotę należną do ich wynagrodzenia, aby otrzymać ich łączne wynagrodzenie brutto.

Wskazówka dla profesjonalistów: nie musisz ręcznie obliczać wynagrodzenia brutto lub netto. Usługa płacowa zajmie się tymi obliczeniami za Ciebie, oprócz wysyłania czeków lub dokonywania wpłat na konta bankowe pracowników. Usługi płacowe, takie jak ADP Run lub Gusto , ułatwiają wprowadzanie informacji o wynagrodzeniu i potrąceniach do ewidencji pracownika, a czeki płacowe będą obliczane automatycznie w każdym okresie rozliczeniowym.

Co to jest wynagrodzenie netto?
Wynagrodzenie netto lub wynagrodzenie na rękę to kwota czeku pracownika po odliczeniu potrąceń z jego wynagrodzenia brutto. Odliczenia obejmują m.in. podatki od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na konto emerytalne, załączniki do wynagrodzenia (zajęcia) oraz inne dobrowolne lub obowiązkowe potrącenia. Poszukaj info na stronie koon.

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za potrącenie tych wydatków z wypłaty pracownika i dokonanie płatności na odpowiednie konta przed odcięciem czeku lub wpłaceniem wynagrodzenia netto na konto bankowe pracownika.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto
Aby obliczyć wynagrodzenie netto pracownika, zacznij od jego wynagrodzenia brutto na podstawie przepracowanych godzin lub wynagrodzenia podzielonego przez liczbę okresów rozliczeniowych w roku. Następnie odejmij potrącenia, w tym: 

Wszystko o socjopatach